Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia

Statut Stowarzyszenia Gier Popularnych Warmia

Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia

Deklaracja członkowska

pobierz
Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia
pobierz
Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia
pobierz
Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia
przyjmujemy tylko wnioski podpisane ręcznie
i wysłane listownie na adres stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia
(organizacja pożytku publicznego)
zajmuje się popularyzacją gier planszowych i karcianych traktowanych
jako rozrywka, która jednocześnie pozwala
rozwijać inteligencję i osobowość gracza w zakresie:
umiejętności podejmowania decyzji,
współdziałania w grupie, asertywności i ćwiczenia pamięci.
Formy działania Stowarzyszenia Gier Popularnych "Warmia"
polegają na inicjowaniu, koordynowaniu, organizowaniu
i prowadzeniu spotkań towarzyskich o podłożu rywalizacji
sportowej i turniejowej na terenie całej Polski.

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Stowarzyszenia jest
Prezydent Miasta Olsztyn.


Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia,
która po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia wypełni
deklarację członkowską i prześle na adres Stowarzyszenia.
Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Zarząd Stowarzyszenia
kandydat(ka) zostanie poinformowany(a) pisemnie.
Stowarzyszenie Gier Popularnych zorganizowało następujące turnieje i spotkania:

Ogólnopolski Festiwal Gier Popularnych
Turnieje "Kurnik na żywo" w Warszawie (literaki ;-) )
Turnieje "Kurnik na żywo" w Gdańsku (brydż, kanasta, kierki)
Turnieje "Kurnik na żywo" w Poznaniu (brydż, kanasta, kierki, chińczyk)
Turnieje "Kurnik na żywo" we Wrocławiu (brydż, tysiąc, kości)
Turnieje "Kurnik na żywo" w Bydgoszczy (brydż, kanasta)
Turnieje "Kurnik na żywo" w Katowicach (tysiąc, kanasta)
Turniej "Kurnik na żywo" w Łodzi (brydż)
II Ogólnopolski Festiwal Gier Popularnych w Olsztynie (brydż, kanasta, kierki)Prawa autorskie © 2005 Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia, wykonanie serwis komputerowy olsztyn i pogotowie komputerowe olsztyn